Her nytes utsikten mot Steinfjellet og Vølstabakkane.