Etter mye regn var det mange fine bekkefall i skogen.