Litt følingsmat og en hund som passer på er kjekt.