Kjekt med Kathoola microspikes når det er "holkeføre".