Her var det noen som hadde skjært ut en stol i en stor stubbe, den måtte jo prøvesittes.