Det er ikke noen lang tur, men det er fint der oppe.