Foss har blitt flink til og følge de røde merkene.