Tangenbruddet

"Heisann folkens, dagens tur blei en spektakulær tur ut til Tangenbruddet ved Kammerfosselva". Tangenbruddet ligger like ovenfor husene på Tangen ved Kammerfosselva. Dette er en av de største gruvene som var i drift i Kragerø. Her blei det tatt ut ca. 40.000 tonn tint (blanding av og feltspat, 2 sortering). Det jobbet 10 - 12 mann her.                                 Gruva var i drift fra 1888 - 1940. Det går fin sti fra Haugstranda hyttefelt, parkering bør skje ved første veikryss eller oppe ved Dalane.

Kartblad: 1712 IV Kragerø, Turkart Kragerø eller Friluftskart Kragerø - Drangedal.

GOD TUR!

-  Turhilsen Rune og Lissi.