Breimyr

"Heisann folkens, dagens tur gikk denne gangen inn til Breimyr på Vestre Slettefjell i Kragerø". Breimyr er en gammel seter/husmannsplass.

Her står kunn grunnmuren, trappa og pipa til hovedhuset + noen murer og pilarer til uthuset igjen. Jeg parkerte der hvor høyspenten krysser veien mellom Fikkjebakke og Høynesmyr. Høyspenten fulgte jeg ca. 200 meter innover helt til jeg kom til Breimyr, den ligger nemlig rett under kraftledningen. Her lå det også en geocache som jeg måtte logge.

Fra veien tar det ca. 15 min. å gå inn.

Kartblad: 1712 IV Kragerø, turkart Kragerø eller Friluftskart Kragerø - Drangedal. 

GOD TUR!

-  Turhilsen Rune og Lissi.